Store

Sulbet®

Innowacyjny chemoodporny polimerobeton

Sulbet® to chemoodporny kompozyt produkowany na bazie polimeru siarki Sulstar® i kruszyw mineralnych lub odpadowych.

Charakteryzuje sie odpornością na korozje w agresywnym środowisku, a w tym m. in.:

  • wody morskiej,
  • solanki,
  • ścieków,
  • stężonych kwasów

Jego wytrzymałość mechaniczna i czas życia przewyższają betony tradycyjne. Cena jest znacząco niższa od innych polimerobetonów

Atuty

Oszczędności wynikające z dłuższego czasu życia produktów
Oszczędności materiałowe ze względu na 100% recykling
Długa trwałość i żywotność wyrobów
Brak kosztów związanych z obsługą po zabudowie – wyroby nie ulegają korozji oraz działaniu warunków atmosferycznych, nie porastają glonami, nie ma konieczności malowania lub zabezpieczania farbami lub lakierami
Ekologiczność rozwiązania – technologia nie wymaga stosowania wody, a niska energochłonność procesu produkcji skutkuje obniżeniem emisji CO²
Krótszy czas realizacji inwestycji ze względu na brak potrzeby kondycjonowania materiału

Zastosowania

Zastosowanie

  • Krawężniki
  • Odwodnienia liniowe
  • Płyty chodnikowe
  • Studzienki

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

  • Ciężary naprężające kolejowe sieci trakcyjne
  • Koryta odwadniające linie kolejowe

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wysoka gęstość, wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, niska nasiąkliwość, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

  • Umocnienia nadbrzeży morskich i wód śródlądowych

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie wody morskiej, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

  • Rury
  • Studzienki
  • Osadniki
  • Elementy zbiorników

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność na działanie ścieków, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

  • Zbiorniki
  • Bloki do budowy ścian działowych i oporowych
  • Płyty na podłoża składowisk odpadów

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

  • Ruszty dla bydła i trzody
  • Płyty gnojowe, obornikowe
  • Zbiorniki

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie ścieków, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po wyprodukowaniu

Dane techniczne

Własności polimerobetonu Sulbet®

WłaściwościUzyskane wartościWykonujący badania
Wytrzymałość na ściskanie (w zależności od zastosowanego kruszywa)40 - 90 MPaInstytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska
Mrozoodporność i odporność na sól
Test CDF (DIN CEN/TS 12390-9/B)
> F500
> 98 cykli
Barg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o.
Nasiąkliwość0.1% - 0.05%Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska
Rezystywność skrośna2*1014 ΩcmTPA Stuttgart, Politechnika Śląska
Współczynnik przewodzenia ciepła0.5 W/m*KBarg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o.
Odporność na działanie agresywnego środowiska symulującego ścieki i solankęPełnaIZO ERG Zakład Tworzyw Sztucznych IZOLACJA COBR
Recykling100%Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska

Kontakt

Aleksander Zwolski

e-mail: azwolski@marbetwil.pl
  • Oferujemy licencje na stosowanie technologii Sulbet® wraz z know-how dotyczącym doboru kruszyw, opracowania receptur, formowania wyrobów, maszyn produkcyjnych
  • Zapewniamy stałe dostawy polimeru siarki SULSTAR®
  • Zapewniamy współpracę w zakresie: badań i rozwoju, doradztwa technologicznego, opracowania i wdrożeń nowych produktów
  • Istnieje możliwość uruchomienia produkcji określonych wyrobów w naszym Zakładzie produkcyjnym w Gliwicach, również pod marką klienta