Patent 211111

Wrz - 14
2017

Patent 211111

Sposób wytwarzania polimeru siarkowego i zastosowanie polimeru siarkowego.