» wersja polska    » english version    » arabian version    » pусская версия
SULSTAR - nowa technologia modyfiacji siarki stałej

LIDER


Aprobaty


Certyfikat rosyjski dla spoiwa SULSTAR®

Aprobata Techniczna CNTK Nr AT/09-2009-0198-00 prefabrykowane otwarte korytka wykonane z betonu siarkowego SULBET®

Aprobata Techniczna CNTK Nr AT/09-2009-0075-01 na ciężary naprężające SULTECH®

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003- 04- 1600 na powłokę ochronną MARWIL®

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007- 03- 2218 na modułowe elementy drenażowe SULDREN®


Badania


Polimerobeton SULTECH® - Raport z badania ITB nr 372

Polimerobeton SULTECH® - Suplement do badania ITB nr 372

Polimerobeton SULTECH® - Raport z badania grawimetrycznego w ITB


Atesty


ATEST HIGIENICZNY - Atest rosyjski - Polimer siarki SULSTAR

ATEST HIGIENICZNY - Polimer siarki SULWIL zastosowanie zewnętrzne

ATEST HIGIENICZNY - Polimer siarki SULWIL iniekcja w strukturę betonu

ATEST HIGIENICZNY - Polimer siarki SULCEM

ATEST HIGIENICZNY - Polimerobeton SULBET

ATEST HIGIENICZNY - Polimerobeton SULTECH

ATEST HIGIENICZNY - Powłoka ochronna posadzek

ATEST HIGIENICZNY - SULDREN

ATEST HIGIENICZNY - beton polimerowy SULTECH - 30

ATEST HIGIENICZNY - beton polimerowy SULTECH - 31

ATEST HIGIENICZNY - beton polimerowy SULTECH - 32

ATEST HIGIENICZNY - beton polimerowy SULTECH - 125

ATEST HIGIENICZNY - beton polimerowy SULTECH - 144

Created by: hotmedia